تلفن اصلی:
+98 (711) 7742941
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غفرانی
تلفن‌های دیگر 7742941 / 7743848
فکس 7742941 / 7743848
آدرس پستی

شهرک صنعتی بزرگ شیراز، میدان ابتکار، خیابان ابتکار جنوبی، خیابان 201، بلوک11و12

کلید واژه‌ها    

صنایع چاپ و بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه