تلفن اصلی:
+98 (21) 22327304
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ایرانیان
تلفن‌های دیگر 22327304
فکس 22327304
آدرس پستی

خیابان رسالت، خیابان بنیهاشم، بعد از جایگاه گاز، بن‌بست شریعت، پلاک 1، واحد 4

کلید واژه‌ها  

ملزومات و مواد اولیه بسته‌بندی


شرکت‌های مشابه