تلفن اصلی:
+98 (261) 3413911
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 3413911
فکس 3413911
آدرس پستی

بلوار 4 باندی شهرداری، خیابان 111، مجتمع مسکونی پارسی مهر (هشتاد واحدی)، بلوک 1، واحد 5

کلید واژه‌ها   

بسته‌بندی میوه‌جات خشک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه