تلفن اصلی:
+98 (21) 88341857
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل آرزو مددی
تلفن‌های دیگر 88341857 / 88300724
فکس 88341857 / 88300724
آدرس پستی

میدان هفت تیر، خیابان بهار شیراز، خیابان سلیمان خاطر، خیابان وراوینی غربی، پلاک 6، طبقه اول و دوم

کد پستی 1575765541
کلید واژه‌ها  

اتوماسیون صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه