تلفن اصلی:
+98 (173) 5753471
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حکم آبادی
تلفن‌های دیگر 5753471
فکس 5753471
آدرس پستی

شهرک صنعتی آق قلا، فاز2، خیابان سازندگی شمالی 12

کلید واژه‌ها   

تولید محصول شانول، تولید بسته‌بندی غلات حجیم شده

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه