تلفن اصلی:
+98 (21) 33961844
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل گازوری
تلفن‌های دیگر 33961844
فکس 33961844
آدرس پستی

خیابان ناصرخسرو، روبروی ساختمان مخابرات، مجتمع تجاری ناصر خسرو، طبقه سوم، شماره 1

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

کارتن سازی و دوختکف، بغل و درب کارتن، صنایع چوب و مبل سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه