تلفن اصلی:
+98 (86) 42344747
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل ایهاب عرفه
تلفن‌های دیگر 42344747
فکس 42344747
آدرس پستی

ساوه، شهر صنعتی کاوه، بلوار امام خمینی، خیابان آزادگان جنوبی

کد پستی 18559-39143
پست الکترونیک [email protected] ، [email protected] ، [email protected] ، [email protected]
کلید واژه‌ها  

تولید قوطی آلومینیومی 2 تکه در ظرفیت‌های گوناگون همراه با چاپ 6 رنگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه