تلفن اصلی:
+98 (21) 88795395
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کامبیز خالقی
تلفن‌های دیگر 88795395 / 88795307 / 88789374
فکس 88795395 / 88795307 / 88789374
آدرس پستی

میدان آرژانتین، خیابان الوند، پلاک 45، واحد 4

کلید واژه‌ها    

مشاوره و مدیریت پروژه‌های گرافیک، چاپ، تبلیغات، عضو انجمن صنفی شرکت‌های تبلیغاتی، نماینده پروژه‌های هایفلکس، انجام کارهای چاپی شرکت هواپیمایی، تولید در کشورهای چین و امارات، عضو انجمن لیتوگرافان

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه