تلفن اصلی:
+98 (511) 7247467
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 7247467 / 7263933
فکس 7247467 / 7263933
آدرس پستی

کیلومتر 8 جاده سیمان سیاسک، کوچه قائم، پلاک11

کلید واژه‌ها   

تولید و بسته‌بندی شوینده

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه