تلفن اصلی:
+98 (51) 43218500 ~ 4
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل رضا مهدوی
تلفن‌های دیگر +98 (51) 3338359
فکس +98 (51) 43218442
آدرس پستی

نیشابور - ناحیه صنعتی کریم آباد - جنب تامین خوراک

کارتن بسته بندی، انواع جعبه مقوایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه