تلفن اصلی:
+98 (151) 2252856
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمود شهریاری
تلفن‌های دیگر 2252856
فکس 2252856
آدرس پستی

جاده جویبار، روبروی سندیکای کامیونداران، جنب شالیکوبی شهریاری

کد پستی 4815853999
کلید واژه‌ها   

تزریق پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه