تلفن اصلی:
+98 (662) 4446501
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 4446501
فکس 4446501
آدرس پستی

کیلومتر 2 جاده کمربندی بروجرد

کد پستی 69189
کلید واژه‌ها    

تولید دارو ( طراحی اقلام بسته‌بندی و کنترل کیفیت اقلام بسته‌بندی)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه