تلفن اصلی:
+98 (262) 5310017
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علی امینی
تلفن‌های دیگر 5310017
فکس 5310017
آدرس پستی

جاده قدیم کرج-قزوین، بعد از هشتگرد، شهرک فخر ایران، روبروی هنرستان، سالن شماره 6

کد پستی 1331119774
کلید واژه‌ها    

تولید ظروف PET، PP

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه