تلفن اصلی:
+98 (21) 22974368
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شیوانی
تلفن‌های دیگر 22974368 / 22923780
فکس 22974368 / 22923780
آدرس پستی

میدان هروی، خیابان موسوی، خیابان ضابطی، خیابان قیاسی، پلاک 40، طبقه 3

کلید واژه‌ها     

انواع لفاف لامینه، صنعتی، بسته‌بندی برای صنایع پتروشیمی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه