تلفن اصلی:
+98 (21) 33749644
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کاظمی
تلفن‌های دیگر 33749644 / 33389987
فکس 33749644 / 33389987
آدرس پستی

فداییان اسلام، خیابان شهیدغیبی، خیابان شهید زهره‌وند، کوچه مفید، بن‌بست اول، پلاک 4

کلید واژه‌ها  

تولیدکننده انواع قوطیهای فلزی گرد و چهارگوش

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه