تلفن اصلی:
+98 (21) 88523493
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 88523493 / 5213355
فکس 88523493 / 5213355
آدرس پستی

شهرک صنعتی، بلوار صنعتگر، پژوهش 7

کلید واژه‌ها   

درامهای مقوایی برای بسته‌بندیهای دارویی، آرایشی و بهداشتی، دامی و غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه