تلفن اصلی:
+98 (21) 88736970
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد علی شوشتری
تلفن‌های دیگر 88736970
فکس 88736970
آدرس پستی

خیابان شهید بهشتی، خیابان صابونچی، کوچه مبینی، پلاک 18، واحد 10

کلید واژه‌ها    

واردات مواد اولیه رنگسازی پلاستیک و چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه