تلفن اصلی:
ارسال پیام به شرکت

تولید انواع کارتنهای C، B و E فلوت سه لایه و پنج لایه با چاپ تفکیکی و ترکیبی (از تک رنگ تا چهار رنگ)، تولید انواع کارتنهای لمینیتی و دایکاتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه