تلفن اصلی:
+98 (21) 66491187
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل بابک شیرزادی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 66491189
فکس +98 (21) 66956723
آدرس پستی

خیابان انقلاب، خیابان 12 فروردین، خیابان روانمهر، پلاک 113

پست الکترونیک [email protected]
تلفن کارخانه +98 (26) 36103839
آدرس کارخانه

اتوبان ساوه، شهرک صنعتی مامونیه

کلید واژه‌ها    

ساخت قالب دایکات تخت و روتاری، ابرچسبانی، ساخت پوشال‌گیر، ساخت پرتینکس (زیرچسبانی)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه