تلفن اصلی:
+98 (21) 22058313
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جناب سطوت منش
تلفن‌های دیگر 22058313
فکس 22058313
آدرس پستی

خیابان آفریقا، بلوار گلشهر، پلاک 4، ساختمان آریا، واحد 3

کد پستی 1915663365
کلید واژه‌ها  

نمایندگی دستگاه‌های Bobst، لوشر سوئیس، اسکو

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه