تلفن اصلی:
+98 (711) 7742052
ارسال پیام به شرکت
تلفن‌های دیگر 7742052
فکس 7742052
آدرس پستی

شهرک صنعتی بزرگ، میدان پژوهش، خیابان 300

کلید واژه‌ها   

بطریهای PET ، جهت آشامیدنیها ( دوغ و…)

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه