تلفن اصلی:
+98 (51) 32234504
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدمحمدجعفر زوار
آدرس پستی

مشهد- جاده سرخس سه كيلومتربعدازپليس راه

کد پستی 917865578
موبایل پاسخگو +98 (915) 1161878

تولید ظروف پلاستیک و بسته‌بندی مواد نفتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه