تلفن اصلی:
+98 (261) 2236434
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل میرصفدری
تلفن‌های دیگر 2236434
فکس 2236434
آدرس پستی

خیابان فروغی، مجتمع تجاری مصباح، طبقه دوم

کلید واژه‌ها   

توری و مواد چاپ سیلک، اسکیوجی چاپ، مرکب آب‌شور

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه