تلفن اصلی:
+98 (311) 7391516
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کمال رضایی
تلفن‌های دیگر 7391516
فکس 7391516
آدرس پستی

خیابان شریف غربی، 200 متری اداره برق، ساختمان رحیم‌زاده

کلید واژه‌ها  

بسته‌بندی صنعتی، وکیوم فرمینگ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه