تلفن اصلی:
+98 (311) 2676203
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مستانه نعیمیاکبر
تلفن‌های دیگر 2676203
فکس 2676203
آدرس پستی

خیابان بزرگمهر، ابتدای خیابان آراسته، ساختمان تندیس، طبقه دوم، واحد 23

کلید واژه‌ها    

طراحی و خدمات بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه