تلفن اصلی:
+98 (21) 88313452
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل کریمی
تلفن‌های دیگر +98 (21) 88842240
فکس +98 (21) 88830315
آدرس پستی

خیابان ایرانشهر جنوبی، بعد از تقاطع سمیه، روبروی آژانس ایرانشهر، پلاک107، زیرزمین

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

چاپ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه