تلفن اصلی:
+98 (229) 4391016
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمودی
تلفن‌های دیگر 4391016
فکس 4391016
آدرس پستی

شهرک صنعتی نصیرآباد، خیابان سرو 13، پلاک اس‌اچ 1 و 2

کلید واژه‌ها   

چسب سلفون ماژین، چسبهای صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه