تلفن اصلی:
+98 (21) 88608183
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وحید عسگریگهر
تلفن‌های دیگر 88608183
فکس 88608183
آدرس پستی

خیابان ملاصدرا، خیابان میرزا شیرازی جنوبی، خیابان برزیل غربی، ساختمان 59، واحد 13

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

خدمات طراحی و چاپ، مشاور و مجری در امور چاپ، کیسه‌های تبلیغاتی (فلکسو-روتوگراور)


شرکت‌های مشابه