تلفن اصلی:
---
ارسال پیام به شرکت
آدرس پستی

جاده قدیم کرج، ابتدای جاده شهریار، شهرکصنعتی گلگون

تلفن کارخانه 3820673 (0441)
آدرس کارخانه

ارومیه، بلوار مدرس، کیلومتر3 جاده استاد شهریار

کلید واژه‌ها   

لپه سازی و سورت و بسته‌بندی حبوبات

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه