تلفن اصلی:
+98 (21) 88780172
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل یعقوب گلنهالی
تلفن‌های دیگر 88780172 / 88780168
فکس 88780172 / 88780168
آدرس پستی

میدان آرژانتین، خیابان الوند، کوچه جوین، پلاک6

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

تامین مواد اولیه و بسته‌بندی فرآورده‌های لبنی، نهاده‌های دامی و انواع شوینده‌هاو صادرات فرآورده‌های لبنی


شرکت‌های مشابه