تلفن اصلی:
+98 (511) 8593423
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل غفوریان
تلفن‌های دیگر 8593423
فکس 8593423
آدرس پستی

خیابان امام خمینی، امام خمینی73، پلاک73

کلید واژه‌ها   

صنایع بسته‌بندی مواد غذایی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه