تلفن اصلی:
+98 (121) 2472580
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل سیدجواد حسینی
تلفن‌های دیگر 2472580
فکس 2472580
آدرس پستی

جاده آمل به فریدونکنار، چهارراه رئیس‌آباد به سمت سورک، کشتارگاه صنعتی و بسته‌بندی مرغ

کد پستی 4618188111
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

کشتارگاه صنعتی ‌و بسته‌بندی مرغ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه