تلفن اصلی:
+98 (511) 7111082
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهندس امیر وثوقی
تلفن‌های دیگر 7111082 / 7110531
فکس 7111082 / 7110531
آدرس پستی

بلوار موسوی قوچانی، حد فاصل موسوی 12و 14، پلاک 129، طبقه اول، واحد 1 و 2

کلید واژه‌ها   

تولید کاغذ

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه