تلفن اصلی:
+98 (21) 33283173
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شفیعی
تلفن‌های دیگر 33283173
فکس 33283173
آدرس پستی

سهروردی شمالی، خیابان شهید قندی، کوچه هفدهم، پلاک 5، واحد 6، آلومینیوم پنگوئن

کلید واژه‌ها   

تولید فویل

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه