تلفن اصلی:
+98 (761) 3342201
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل مهرداد شیرافکن
تلفن‌های دیگر 3342201 / 3344008
فکس 3342201 / 3344008
آدرس پستی

خیابان امام خمینی، میدان انقلاب، هتل هرمز، واحد مدیریت

کد پستی 7917683649
کلید واژه‌ها  

بازرگانی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه