تلفن اصلی:
+98 (111) 3173291
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عظیم شکوهی
تلفن‌های دیگر 3173291
فکس 3173291
آدرس پستی

شهرک صنعتی منصور کند، واحد شماره 1

کد پستی 4747168767
کلید واژه‌ها  

تولید تراکتور، تیلر، تولید ماشین‌آلات کشاورزی


شرکت‌های مشابه