تلفن اصلی:
+98 (511) 5413038
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل جواد منوری
تلفن‌های دیگر 5413038
فکس 5413038
آدرس پستی

بلوار خیام، خیام 10، خیابان گلایل، ساختمان گلایل، پلاک 75، طبقه پنجم

کلید واژه‌ها   

کارتن‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه