تلفن اصلی:
+98 (412) 7280241
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد سمیعی
تلفن‌های دیگر 7280241 / 7223325
فکس 7280241 / 7223325
آدرس پستی

خیابان امام، خیابان دانشجو، کوچه حافظ، دربند شهید یزدانی

کلید واژه‌ها   

کارتن‌سازی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه