تلفن اصلی:
+98 (21) 77335404
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمد بختیاری
تلفن‌های دیگر 77335404
فکس 77335404
آدرس پستی

جاده آبعلی، خیابان اتحاد، خیابان 7 غربی، پلاک 43

تلفن کارخانه 3424498 (0292)
کلید واژه‌ها    

تولید پلیاتیلن فیلم

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه