تلفن اصلی:
+98 (341) 2451196
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل حمیدرضا رادی
تلفن‌های دیگر 2451196 / 2236200
فکس 2451196 / 2236200
آدرس پستی

خیابان خواجو، ابتدای کوچه یک، چاپ سروش

کد پستی 2990351337
کلید واژه‌ها  

چاپ سیلک اسکرین

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه