تلفن اصلی:
+98 (121) 2203919
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شهرام طاهریان
تلفن‌های دیگر 2203919
فکس 2203919
آدرس پستی

شهرک صنعتی، فاز یک

پست الکترونیک info2taher-group.com
کلید واژه‌ها   

ظروف پلاستیکی و بسته‌بندی، درب فلزی شیشه جار

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه