تلفن اصلی:
+98 (21) 55570217
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل داود نارنجینژاد
تلفن‌های دیگر 55570217 / 55606098
فکس 55570217 / 55606098
آدرس پستی

وحدت اسلامی، بازارچه طرخانی (شاهپور)، کوچه حسن کرمی، پلاک 4، واحد 1

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

فروش ملزومات و راه‌اندازی سیستم‌های یووی UV، ساخت ترانس UV، ساخت دستگاه کپی شایلون و خشککن

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه