تلفن اصلی:
+98 (21) 88310778
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا جنتیراد
تلفن‌های دیگر 88310778
فکس 88310778
آدرس پستی

خیابان موسوی ،بین انقلاب و سمیه،پ44

کد پستی 1581635113
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

تولید لیبل

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه