تلفن اصلی:
+98 (21) 66597223
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل احمد تاجیشرق
تلفن‌های دیگر 66597223
فکس 66597223
آدرس پستی

میدان توحید، ابتدای خیابان ستارخان، خیابان کوثر دوم، کوچه مینو، پلاک 4

کلید واژه‌ها  

کنترل و اتوماسیون صنعتی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه