تلفن اصلی:
+98 (711) 7742283
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل وحید کورش‌فرد
تلفن‌های دیگر 7742283 / 7742295
فکس 7742283 / 7742295
آدرس پستی

شهرک بزرگ صنعتی، نبش میدان کوشش، خیابان 201

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

چاپ و تولید لفاف‌های بسته‌بندی، فیلم پلیاتیلن، شرینک پک، ساک دستی تبلیغاتی، نایلون و نایلکس

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه