تلفن اصلی:
+98 (21) 66266329
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل شاهرخ صارمی
تلفن‌های دیگر 66266329
فکس 66266329
آدرس پستی

جاده قدیم کرج، کیلومتر 7، پلاک 528

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها  

ماشین‌های جوش و برش

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه