تلفن اصلی:
+98 (21) 33740240
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل محمدرضا رضایی
تلفن‌های دیگر 33740240
فکس 33740240
آدرس پستی

خیابان فدائیان اسلام، نرسیده به پل سیمان، شهید سرزعیم، اولین فرعی سمت راست، پلاک 18

کلید واژه‌ها  

پلاستیک

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه