تلفن اصلی:
+98 (711) 7742699
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا دهبان
تلفن‌های دیگر 7742699
فکس 7742699
آدرس پستی

شهرک صنعتی بزرگ، فلکه دوم، میدان صنعت، صنعت جنوبی، خیابان تلاش شرقی، بلوک ای بی 5

کد پستی 71586
پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها   

تولید ملزومات بسته‌بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه