تلفن اصلی:
+98 (21) 88348366
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل علیرضا بدرقه
تلفن‌های دیگر 88348366
فکس 88348366
آدرس پستی

ایرانشهر شمالی، کوچه مهاجر، پلاک 16، واحد 3

پست الکترونیک [email protected]
کلید واژه‌ها    

چاپگرهای لیبل و بارکد، نرم‌افزارهای بارکد، سیستم توزین اتوماتیک و چاپ لیبل، مواد مصرفی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه