تلفن اصلی:
+98 (51) 36776926
ارسال پیام به شرکت
مدیرعامل عبدالمجید علومی
تلفن‌های دیگر 36776926-8
فکس 05136776926
آدرس پستی

مشهد، بلوار توس، خیابان 117 کوچه 2.6پلاک 93

پست الکترونیک [email protected]

صنایع بسته بندی

گروه کاری

گروه کاری

شرکت‌های مشابه